Monthly Archive June 2015

ByWAN MD HATTA

Panduan Menyemak Status Myeg

1. Klik : https://app7.myeg.com.my/logistic/customer/Search

2. Paparan akan dipaparkan

3. Pilih Service : ‘ Roadtax’

  • Masukkan No Kereta
  • Masukkan no kad pengenalan

Klik “Search”

4. Maklumat myeg akan dipaparkan