IKHLASlink Comprehensive Personal Accident Benefit Secure Takaful Rider

ByWAN MD HATTA

IKHLASlink Comprehensive Personal Accident Benefit Secure Takaful Rider

IKHLASlink Comprehensive Personal Accident Benefit Secure Takaful Rider

Melindungi ketidaktentuan kehidupan. IKHLASlink Comprehensive Personal Accident Benefit Secure Takaful Rider merupakan pelan tambahan yang boleh dilampirkan ke dalam produk asas Takaful keluarga. Rider ini memberikan pampasan kewangan apabila berlaku kematian, keilatan kekal menyeluruh atau separa atau keilatan sementara atau sebahagian dan menyeluruh (untuk manfaat mingguan), dan juga pembayaran semula kos perubatan ke atas kecederaan yang disebabkan kemalangan.

Brosur

About the author

WAN MD HATTA administrator

Insuran Agent

Leave a Reply