Accidental Death and Disability Takaful Rider

ACCIDENTAL DEATH AND DISABILITY TAKAFUL RIDER

Jenis Pelan:

Pelan perlindungan rider Takaful setara untuk kemalangan

Had Umur:

Umur Kemasukan :        30 hari hingga 60 tahun (uhad)*

Umur Matang :  Apabila mencapai umur 65 tahun (uhad)

Tempoh Perlindungan:

Minima :         i) < 14 tahun (uhad) = sijil mesti matang pada umur 19 tahun (uhad)

                        ii) > 14 tahun (uhad), tempoh minima = 5  tahun

Maksima :         Tidak melebihi tempoh pelan asas

* uhad = umur harijadi akan datang

Jumlah Perlindungan:

Minima :            RM 10,000

Maksima :            i) < 15 tahun (uhad) = RM150,000 atau  5 x Jumlah Perlindungan Pelan Asas yang mana lebih rendah

ii) 16 –  55 tahun (uhad) = 5 x Jumlah Perlindungan Pelan Asas tertakluk kepada kelulusan pengunderaitan

 

 

 

 

Cara Pembayaran:

Mengikut cara pembayaran untuk pelan asas.     

Boleh Ditambahkan Kepada:

 • Ikhlas Savings Takaful
 • Ikhlas Education Takaful
 • Ikhlas Wanita Takaful
 • Ikhlas Education Takaful Classic
 • Ikhlas LifeStyle Takaful

Manfaat Pelan:

1.   Manfaat Kematian Disebabkan Kemalangan

2.  Manfaat Keilatan Kekal Menyeluruh Disebabkan Kemalangan 

 

 • Jumlah Perlindungan
 • PRIA + Keuntungan
 • Lebihan dari Dana Risiko (jika berkenaan)

3.  Manfaat Keilatan Kekal Dan Sebahagian  Disebabkan Kemalangan

 • % Jumlah Perlindungan (Berdasarkan Jadual)
 • PRIA + Keuntungan
 • Lebihan dari Dana Risiko (jika berkenaan) 

Leave a Reply