Fire / Kebakaran

Klik :  Takaful Kebakaran

IKHLAS Fire Takaful

Produk ini menyediakan perlindungan bagi harta Peserta Takaful terhadap kerugian atau kerosakan akibat kebakaran atau kilat.

*Selain daripada IKHLAS Fire Takaful, anda juga boleh membeli produk Fire yang lain seperti di bawah:
a) IKHLAS Fire Residential Takaful

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

Leave a Reply