Harga Roadtax

HARGA ROADTAX ( CUKAI KENDERAAN )

Semenajung Malaysia
i) Motokar berkapasiti enjin 1600cc dan ke bawah dikenakan kadar tetap (flat) seperti berikut:

Kapasiti Enjin

 • Kadar 1000cc dan ke bawah RM 20.00
 • 1001cc hingga 1200cc RM 55.00
 • 1201cc hingga 1400cc RM 70.00
 • 1401cc hingga 1600cc RM 90.00

ii) Motokar berkapasiti enjin melebihi 1600cc dikenakan kadar asas dan tambahan kadar progresif seperti berikut:


Kapasiti Enjin Kadar Asas Kadar Progresif

 • 1601 hingga 1800cc RM 200.00
 • RM 0.40 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1600cc
 • 1801cc hingga 2000cc RM 280.00
 • RM 0.50 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1800cc
 • 2001cc hingga 2500cc RM 380.00
 • RM 1.00 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2000cc
 • 2501cc hingga 3000cc RM 880.00
 • RM 2.50 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2500cc
 • Melebihi 3000cc RM 2,130.00
 • RM 4.50 untuk setiap perbezaan cc berbanding 3000cc

Sabah/Sarawak


i) Motokar berkapasiti enjin 1600cc dan ke bawah dikenakan kadar tetap (flat) seperti berikut:


Kapasiti Enjin

 • Kadar 1000cc dan ke bawah RM 20.00
 • 1001cc hingga 1200cc RM 44.00
 • 1201cc hingga 1400cc RM 56.00
 • 1401cc hingga 1600cc RM 72.00

ii) Motokar berkapasiti enjin melebihi 1600cc dikenakan kadar asas dan tambahan kadarprogresif seperti berikut:

Kapasiti Enjin Kadar Asas Kadar Progresif

 • 1601 hingga 1800cc RM 160.00
 • RM 0.32 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1600cc
 • 1801cc hingga 2000cc RM 224.00
 • RM 0.25 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1800cc
 • 2001cc hingga 2500cc RM 274.00
 • RM 0.50 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2000cc
 • 2501cc hingga 3000cc RM 524.00
 • RM1.00 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2500cc
 • Melebihi 3000cc RM1,024.00
 • RM1.35 untuk setiap perbezaan cc berbanding 3000cc

Kira Harga Roadtax :

http://www.oto.my/tool/road-tax-calculator/

Leave a Reply