Retrieve Quotation

Retrieve Quotation – adalah untuk kereta yang telah dibuat sebut harga, untuk memaparkan/ membuat pembayaran seterusnya.

1. Klik – butang ‘Retrieve Quotation’

2. Bila klik butang . popup akan dipaparkan.

  • sila masukkan No Kenderaan
  • User ID @ No IC
  • Password  dan
  • Huruf yang terpapar pada kotak berwarna

3.  Setelah semua di isi klik ‘Submit’

4. Akan dipaparkan ‘Quotation Enquiries’

Untuk  ‘ Generate  e-Policy’ klik pada butang ‘modify’. akan dipaparkan kembali maklumat kenderaan.

Leave a Reply