Payor Savings Secure Takaful Rider

elan rider ini akan mengecualikan semua Sumbangan Takaful yang perlu dibayar di masa akan datang (termasuk pelan rider yang disertakan) sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini kepada Pembayar seperti kematian atau Keilatan Kekal dan Menyeluruh (TPD) atau telah disahkan menghidap sebarang penyakit kritikal (seperti dinyatakan di dalam Sijil Takaful) sebelum tempoh matang Sijil Takaful.

Leave a Reply