Accidental Death & Disability Secure Takaful Rider

Pelan tambahan ini memberi perlindungan kepada Peserta Takaful ke atas kematian, Keilatan Kekal dan Menyeluruh (TPD) ataupun Keilatan Separa Kekal (PPD) akibat kemalangan sepanjang tempoh Sijil Takaful.

Leave a Reply