IKHLAS SAVING PRIME TAKAFUL

IKHLAS SAVING PRIME TAKAFUL

Jenis Pelan:

Pelan pelaburan dengan perlindungan Takaful setara

Had Umur:

 • Umur Kemasukan :    Pembayar – 18 hingga 60 tahun (uhad)*

Peserta – 30 hari hingga 60 tahun (uhad)*

 • Umur Matang :   Apabila mencapai umur 85 tahun (uhad)

Tempoh Perlindungan

 • Minima :   i) < 14 tahun (uhad) = sijil mesti matang pada umur 19 tahun  (uhad)

ii) > 14 tahun (uhad), tempoh minima = 5 tahun

 • Maksima :  84 tahun:

* uhad = umur harijadi akan datang

Syarat Tambahan Pengunderaitan:

Setiap permohonan untuk bakal peserta yang berumur di bawah 19 tahun (uhad) mestilah disertai oleh pencadang seperti:

 • Ibu;
 • Bapa; atau
 • Penjaga yang sah

Jumlah Perlindungan:

 • Minima :            RM 10,000
 • Maksima :         i) < 15 tahun (uhad) = RM150,000

ii) 16 –  65 tahun (uhad) = tertakluk kepada kelulusan pengunderaitan

Sumbangan Minima:

 • Tahunan:                        RM600
 • Setengah Tahun:           RM300
 • Suku Tahun:                  RM150
 • Bulanan:                         RM50

Rider Yang Dibenarkan

 • Term Takaful Rider
 • Accelerated Critical Illness Takaful Rider   )
 • Additional Critical Illness Takaful Rider      )  40 penyakit kritikal
 • Accidental Death & Disability Takaful Rider
 • Immediate Expenses Takaful Rider
 • Hospital Benefits Rider
 • Waiver of Contribution Takaful Rider
 • Payor Savings Takaful Rider
 • Ikhlas Comprehensive Personel Accident
 • Medical Rider “CHOICE PLUS” – Medical Card

Manfaat Pelan:

1. Manfaat Kematian

 • Jumlah Perlindungan
 • PIA  + Keuntungan
 • Lebihan dari Dana Risiko (jika berkenaan)
 • 2x Jumlah Perlindungan dibayar *jika mangsa jenayah/mangsa musibah pengangkutan awam

2. Manfaat Keilatan Kekal Menyeluruh

 • Jumlah Perlindungan
 • PIA  + Keuntungan
 • Lebihan dari Dana Risiko (jika berkenaan)

3. Manfaat Matang

 • PIA   + Keuntungan
 • Lebihan dari Dana Risiko (jika berkenaan

4. Manfaat Serahan

 • PIA  + Keuntungan
 • Lebihan dari Dana Risiko (jika berkenaan)

Pengeluaran Tunai Sebahagian:

 • Dibenarkan dari Akaun Pelaburan Peribadi – 30%
 • Sijil mestilah berkuatkuasa sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum pengeluaran pertama dibuat.
 • Jarak untuk setiap pengeluaran adalah 2 tahun
 • Hanya 5 pengeluaran dibenarkan
 • Yuran pengendalian sebanyak RM15 akan dikenakan

Penambahan Simpanan (Top-Up):

 • Dibenarkan pada bila-bila masa.
 • Jumlah minima penambahan ialah RM600 setahun atau RM50 sebulan.
 • Jumlah penambahan akan diperuntukkan sepenuhnya ke dalam Akaun Pelaburan Peribadi

1 Comment so far

HAMIDAH BT HARISPosted on3:32 am - Sep 29, 2012

Assalamualaikum & salam sejahtera

saya ingin membuat pertanyaan bagaimana cara untuk membuat pengeluaran kali pertama bagi produk Ikhlas Saving Takaful sekiranya selepas 5 tahun caruman dibuat.?Apakah proses yan perlu dilakukan?

sekian, terima kasih

Leave a Reply