IKHLAS EDUCATION PLUS TAKAFUL

Ikhlas Education Plus Takaful

Jenis Pelan:

Pelan pelaburan dengan perlindungan Takaful setara

Had Umur:

 • Umur Kemasukan :  Pembayar – 18 hingga 60 tahun

Anak – 30 hari hingga 12 tahun (uhad)*

 • Umur Matang :   Apabila anak mencapai umur 23 tahun (uhad)

Tempoh Perlindungan

 • Minima :     Sijil mesti matang pada umur 18 tahun (uhad)
 • Maksima :  23 tahun.

* uhad = umur harijadi akan datang

Syarat Tambahan Pengunderaitan:

Setiap permohonan untuk bakal peserta mestilah disertai oleh pencadang seperti:

 • Ibu;
 • Bapa; atau
 • Penjaga yang sah

Jumlah Perlindungan:

 • Minima :            RM 10,000
 • Maksima :         RM 30,000

Rider Yang Dibenarkan

 • Term Takaful Rider
 • Accelerated Critical Illness Takaful Rider
 • Additional Critical Illness Takaful Rider
 • Accidental Death & Disability Takaful Rider
 • Immediate Expenses Takaful Rider
 • Hospital Benefits Rider
 • Payor Saving Takaful
 • Ikhlas Comprehensive Personel Accident

Manfaat Pelan:

1. Manfaat Kematian Pembayar

 • Semua sumbangan anak yang belum dibayar dikecualikan

2. Manfaat Keilatan Kekal Menyeluruh Pembayar

 • Semua sumbangan anak yang belum dibayar dikecualikan

3. Manfaat Kematian Anak

 • Jumlah Perlindungan
 • PIA + PRIA + Keuntungan
 • Lebihan dari Dana Risiko (jika berkenaan)

4. Manfaat Keilatan Kekal Menyeluruh Anak

 • Jumlah Perlindungan
 • PIA + PRIA + Keuntungan
 • Lebihan dari Dana Risiko (jika berkenaan)

5. Manfaat Matang

 • PIA + PRIA + Keuntungan
 • Lebihan dari Dana Risiko (jika berkenaan)

6. Manfaat Serahan

 • PIA + PRIA + Keuntungan
 • Lebihan dari Dana Risiko (jika berkenaan)

PIA  – Akaun Pelaburan Peribadi

PRIA –  Akaun Pelaburan Risiko

Pengeluaran Tunai Sebahagian:

 • Dibenarkan dari Akaun Pelaburan Peribadi
 • Sijil mestilah berkuatkuasa sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum pengeluaran pertama dibuat.
 • Jarak untuk setiap pengeluaran adalah 2 tahun
 • Hanya tiga pengeluaran dibenarkan
 • Yuran pengendalian sebanyak RM15 akan dikenakan.

Penambahan Simpanan (Top-Up):

 • Dibenarkan pada bila-bila masa.
 • Jumlah minima penambahan ialah RM600 setahun atau RM50 sebulan.
 • Jumlah penambahan akan diperuntukkan sepenuhnya ke dalam Akaun Pelaburan Peribadi.

Anugerah Pencapaian Cemerlang

Peperiksaan Minima Faedah dibayar (bagi setiap A)
UPSR (Tahun 6 ) 5A RM 100
PMR ( Tingkatan 3 ) 7A RM 100
SPM ( Tingkatan 5 ) 7A RM 100

4 Comments so far

AdilahPosted on1:59 pm - Dec 4, 2012

boleh saya dapatkan pelan penuh ikhlas education takaful plus?

ROSLEELA BINTI ISHAKPosted on5:40 am - Dec 31, 2014

Saya nak tau status peserta
Nur Nabihah Amanda binti Norud-din
sijil IKHLAS EDUCATION TAKAFUL CLASSIC
No sijil 88200723031679

saufiPosted on3:49 am - Apr 5, 2017

saving ada x yg ni?

Leave a Reply